Skip to main content

Missie:

Het leveren van onderdelen en samenstellingen die geheel of gedeeltelijk verspanend geproduceerd zijn.

 

Visie:

Om de missie te verwezenlijken zal Lemmens:
• Concurrerend zijn door juiste processen toe te passen en voortdurend hierin te verbeteren.
• Stelselmatig aan de klantenwensen voldoen
• Gemotiveerde medewerkers hebben die werken in een veilige werkomgeving.
• we plannen voor een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen om uitputting te voorkomen, vervuiling tegen te gaan en het milieu geen schade toe te brengen. Wij streven ernaar het energieverbruik, de afvalproductie,  en de productie van broeikasgassen te verminderen.
• Investeren om juiste prijsstelling nu, en in de toekomst te kunnen garanderen.