Skip to main content

Tech Playground bij Lemmens

30-april-2018: Lemmens is bezocht door enkele kinderen in het kader van Tech Playground; een initiatief van Dynamo jeugdwerk. We geven natuurlijk graag toegang en medewerking om de jeugd enthousiast te maken voor techniek in het algemeen. Om duidelijk te maken wat verspanen is hebben we eerst uitgelegd dat dit wel iets weg heeft van aardappelen schillen. Dat we alleen materiaal afnemen was daarna wel duidelijk. Hierna hebben we gereedschappen laten zien en de spelregels uitgelegd voor in de werkplaats. Eerst zijn we gaan kijken bij het draaien. Toen de kinderen ook echt staal zagen “verdwijnen” aan een as werden ze ook enthousiast. Daarna hebben we gekeken bij ons grote horizontale freesbanken en ook dit maakte wel indruk. Vooral als het gewicht van het uitgangsmateriaal vernoemd werd begon het echt te leven.

Hierna op naar het lassen. Hier is uitleg verstrekt dat er veel ervaring nodig is om goed te kunnen lassen, producten bekeken en ook nog door een lasmasker het echte lassen aanschouwd. Toen was het tijd voor het laatste onderdeel; zelf een blokje frezen waar de naam van de deelnemer op kwam te staan. Tot verbazing waren alle namen juist gespeld en mochten hierna de blokjes op een ander blokje geschroefd worden. Wij en de kinderen waren enthousiast over de mogelijkheid om onze passie voor techniek te mogen delen en we hopen toekomstig dit vaker te mogen doen.