Inkoop freeswerk in de OEM - 14 tips die jij niet mag missen - Lemmens Metaalbewerking
  • nl
  • en
  • de
banenr image

Inkoop freeswerk in de OEM – 14 tips die jij niet mag missen

Ben jij als inkoper op zoek naar een nieuwe leverancier? Of is het simpelweg tijd om jouw huidige leveranciers te beoordelen?

Strategische inkoop van goederen en halffabricaten al Original Equipment Manufacturer is van groot belang bij het behalen van de doelen van jouw organisatie. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij geen kansen mist?

Met deze 14 tips ontdek jij waar jij op moet letten.

Breng gemakkelijk en structureel jouw inkoopkansen in kaart.
Download de “Checklist – Strategische inkoop in de OEM”

DOWNLOAD CHECKLIST

Heb jij jouw eigen doelen inzichtelijk gemaakt?

1) Heb jij vooraf inzichtelijk gemaakt hoe de inkoop kan bijdragen aan jouw bedrijfsdoelstelling?

2) Heb jij bepaald wat jouw gewenste leverbetrouwbaarheid en kwaliteitseisen zijn?

3) Heb je inzicht in hoe de prijs bij eerdere afspraken tot stand gekomen is? Vraag altijd om transparante prijsindicaties.

4) Heb jij ingecalculeerd wat eventuele risico’s kunnen gaan kosten?

Heb jij een gestructureerd inkoopbeleid?

5) Je weet welke gedeelde doelstelling je met jouw leveranciers hebt?

6) Bespreek jij jaarlijks trends en het groeiperspectief met jouw key-leveranciers?

7) Heb jij de inkoop van strategische onderdelen zeker gesteld?

8) Je hebt een duidelijke Service Level Agreement (SLA) met jouw leveranciers
– Heb jij duidelijke afspraken over inkoop en herhaalbestellingen?
– Maak je afspraken voor op de lange termijn planning?
– Communiceren jij en je leverancier op een transparante manier?

Maak de sterkten en zwakten van
jouw leveranciers inzichtelijk.

9) Beoordeel je de sterkten en zwakten van jouw leverancier aan de hand van een lijst van de (technische) capaciteiten, of met een checklist?

10) Meet je de kwaliteit van de leverancier meet a.d.h.v. heldere kritieke prestatie indicatoren ?(KPI’s)

11) Kan de leverancier snel schakelen als er problemen zijn? Denk aan de reisafstand, technische kennis en flexibiliteit.

12) Geven jouw leveranciers inzicht in de opbouw van de prijsstructuur?

13) Is de leverancier bekend met jouw (branche) specifieke eisen?

14) Bieden jouw key-leveranciers ondersteuning op het gebied van:
– Engineering?
– Haalbaarheidsanalyses?
– R&D?

Scoor jij meer dan 5 kruisjes? Jij loopt risico op productieverlies. Scoor jij meer dan 10 kruisjes? Jouw inkoopproces moet verbeterd worden.

Een goed inkoopproces helpt jou met prijsonderhandelingen. Als jij jouw inkooprisico’s niet in kaart heb onderhandel jij over de verkeerde voorwaarden. Onderhandelingen gaan niet alleen over prijs. Het gaat over hoe jullie met risico’s omgaan.

Een betrouwbaar inkoopproces is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch wil je hier een prioriteit van maken.

Breng gemakkelijk en structureel jouw inkoopkansen in kaart.
Download de “Checklist – Strategische inkoop in de OEM”

DOWNLOAD CHECKLIST

Bij Lemmens is een betrouwbare relatie topprioriteit. Wij werken met open calculatie! We ondersteunen onze Original Equipment Manufacturers dan ook uitgebreid. Benieuwd of Lemmens metaalbewerking jou kon ondersteunen?

Peter van der Zwaan
Directeur – Eigenaar bij Lemmens Metaalbewerking